Skip to content

Master Helseteknologi / Health Technology

March 22, 2020

Tidene nå viser at det vil bli enda mer bruk for teknologi i helsesektoren framover! Ta en master i Helseteknologi ved Institutt for Informatikk, ved Universitetet i Tromsø. Link

Today situation show the need for more use of technology in the health sector – Apply before April 15th to take a master in Health Technology in Tromsø, Norway.

Helsetek-studenter

Tips dine venner, elever, barn, barnebarn, osv. om utdanningen innen fristen 15. april 👩‍💼💻🤓👩‍🎓

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: